Loading...
ACTE NECESARE 2018-06-19T10:43:51+00:00

ACTE NECESARE PETRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE)

 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta- copii legalizate;
 • Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite – in original;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( C.I. / B.I. ) – copii xerox;
 • Copie plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane ) – in original;
 • Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT);
 • Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT);
 • Certificat de casatorie – copie legalizata;

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR

 • Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;
 • Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 • Actele de proprietate – copii xerox;
 • Certificat de casatorie – copie legalizata;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 • Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 • Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original;
 • Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT);
 • Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT).

ACTE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE/RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LISTEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI

 • Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;
 • Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 • Actele de proprietate – copii xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 • Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
 • Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;
 • Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original;
 • Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT);
 • Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT).
 • Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

ACTE NECESARE PETRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE)

 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta – copii legalizate;
 • Certificat de casatorie – copie legalizata;
 • Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite, in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie – in original;
 • Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( B.I. / C.I. )- copii xerox;
 • Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT);
 • Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT);
 • Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copie legalizata.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA)

 • Extras de carte funciara pentru informare (recent) – in original;
 • Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite, in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie – in original;
 • Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 • Autorizatia de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, autorizatia de demolare / certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul – copii legalizate;
 • Releveele imobilului, intocmite de arhitect – copii xerox;
 • Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
 • Certificat de casatorie – copie legalizata;

 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

 • Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 • Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
 • Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;
 • Plan semnat si stampilat de Primarie (CARTO TOPO CONSULT);
 • Cereri semnate de proprietar (CARTO TOPO CONSULT);